הצפנת כתובות מייל - SHA256

הוראות הפעלה

ניתן להצפין בשתי דרכים

1 העלאת קובץ CSV
1.1 טאב אחד בקובץ
1.2 כל הנתונים בתוך הקובץ יוצפנו ולכן חשוב להסיר כותרות וכדומה
1.3 רק CSV

2 העתקה לתיבת הטקסט
2.1 המערכת מפרידה בין מילים ע"י התווים הבאים: "רווח", "פסיק", "|", "שורה חדשה"